Přeskočit na obsah

Křížky a Upolínová louka

    Národní přírodní památka Křížky, ležící mezi obcí Prameny a Nová Ves, byla vyhlášena v roce 1962. Trojice křížů, které tvoří dominantu vrcholku kopce, byla vztyčena v roce 1849. Od roku 1979 byla na Křížcích vybudována naučná stezka přístupná lidem. 

    O vzniku křížů existuje několik legend. Ta nejznámější pověst tvrdí, že ony tři kříže nechali postavit místní nemocní (někdy jsou označováni jako tři bratři), jako poděkování za své uzdravení. Historické letopisy a hlavně vyprávění pamětníků tuto verzi ani náznakem nepotvrzují. O této verzi není jediný zápis a dnes ještě žijící pamětníci ji pak zcela odmítají jako podvrh.

    Celá oblast je součástí hadcového území, největšího v Čechách, do kterého patří i další NPP Slavkovského lesa: Pluhův bor, Dominova skalka a Vlček. Národními přírodními parky byly vyhlášeny zejména kvůli výskytu ojedinělých druhů rostlin.

    Upolínová louka pod Křížky, národní přírodní památka, byla vyhlášena v roce 1990. Důvodem ochrany je mokřadní louka s bohatou květenou. Mezi některé vzácné a ohrožené druhy rostlin v oblasti patří zejména drobná vrba borůvkovitá (Salix myrtilloides) a upolín evropský (Trollius europaeus). Dále zde roste např. vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata) a mochna bahenní (Comarum palustre), kosatec sibiřský (Iris sibirica), ostřice stinná (Carex umbrosa), drobná vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia) nebo orchideje prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii) a prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)